PHANH SHB

Giá bán: Liên hệ

    http://www.shb-net.de

    Công nghệ ma sát áp dụng cho một số lượng lớn các khu vực đặc biệt. Thường có các giải pháp chuyên biệt cao được phát triển cho các mục đích thích hợp. Dựa trên một chức năng R & D có kinh nghiệm và chuyên môn cao, SBS có nhiều bí quyết và kinh nghiệm về công nghệ ma sát về phát triển và sản xuất sản phẩm. Chúng tôi cung cấp bí quyết này cho các OEM không có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực này Các nhà phát triển sản phẩm và các nhóm sản xuất của chúng tôi được định hướng theo dự án, linh hoạt và được định hướng quốc tế. Chúng được sử dụng để tham gia vào các dự án có sự hợp tác rất chặt chẽ ở cấp độ kỹ thuật cao. Chúng được định hướng thiết thực với sự tập trung cao vào cả hai tính năng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình để đảm bảo sản phẩm tốt nhất và nhất quán nhất. SBS là đối tác dự án lý tưởng cho các nhà phát triển hệ thống, nhà chế tạo máy và những người khác cần những người chơi giỏi nhất trong thị trường ma sát. Danh sách khách hàng hài lòng của chúng tôi dài và bao gồm các công ty lớn ở cả xe 2 và 4 bánh, xe đặc biệt, tua-bin gió, máy bay thể thao và các nhà máy công nghiệp. Chúng tôi cũng đã làm việc với các lĩnh vực đặc biệt như ma sát xe máy và xe không gian tại NASA.